Dettol

Dettol Antibakteriální sprej na povrchy limetka a máta

500 ml
93,90 Kč  98,90 Kč*
187,80 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

80+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Velká Británie,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Dettol antibakteriální sprej na povrchy limetka a máta ničí 99,9 % bakterií a virů*.

Odstraňuje 90 % alergenů (prach, kočičí a psí srst, pyl) přítomných na tvrdém neporézním povrchu.

(*Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudemona aeruginosa, virus chřipky.)

Použití

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Čištění:

  1. Otočte trysku do polohy „ON“.
  2. Nastříkejte přímo na čištěný povrch.
  3. Otřete čistým navlhčeným hadříkem a nenechejte uschnout. Není třeba oplachovat.

V případě čištění elektrických zařízení nastříkejte nejprve na hadřík.

Vhodné na: kuchyňská prkénka, dětské židle, přebalovací podložky, lednice, odpadkové koše, dřezy, vodovodní kohoutky, toaletní sedátka.

Nevhodné na: okna, zrcadla, látky, natřené či lakované povrchy. Nepoužívejte s detergenty či jinými dezinfekčními látkami. Zamezte kontaktu s dětskými plastovými láhvemi, které mohou popraskat, pokud se sterilizují parou.

O výrobci

Historie firmy Reckitt Benckiser sahá již do roku 1819, kdy Thomas a Isaac Reckittovi staví mlýn Maud Foster. Johann A. Benckiser v roce 1823 založil firmu Benckiser jako průmyslový chemický podnik. Následně proběhlo mnoho akvizicí, čímž se firma mnohoznačně rozšířila. Pod Reckitt Benckiser patří například značky jako Veet, Air Wick, Durex, Scholl, Dettol, Calgon, Nurofen a další.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovací teplota je 25 °C (77 °F).

Skladujte v souladu s místními předpisy.

Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů a jídla a pití.

Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Při zasažení očí: Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyskytnou-li se příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy: 0,96 g/kg. S biocidním účinkem 5 minut.

Výrobce

Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire HU8 7DS
Velká Británie

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční činidlo, parfém, limonene