Dettol Antibakteriální ubrousky na povrchy máta a limeta

36 ks
Doporučená cena
 89,90 Kč 
99,90 Kč2,50 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Dettol brousky na povrchy ničí 99% bakterií, včetně E. coli, salmonely, MRSA a viru chřipky.

Jsou bez bělidla a barviv a ideální pro rychlé a hygienické čištění. Tyto mají navíc jemnou mátovou vůni.

Použití

Vhodné pro čištění kuchyňských a pracovních ploch, vany, umyvadla, kohoutků, WC sedátek, elektrických spotřebičů a dětských hraček.

Zatáhněte za otevíratelný kryt a vytáhněte ubrousek. Uzavřete po každém použití a skladujte krytem dolů, aby nedošlo k vyschnutí. Otřete povrch pro větší hygienu a po použití ubrousek zlikvidujte a umyjte si ruce.

Pro povrchy, které přicházejí do styku s potravinami: používejte pouze na pevné neporézní povrchy a důkladně je opláchněte vodou.

O výrobci

Historie firmy Reckitt Benckiser sahá již do roku 1819, kdy Thomas a Isaac Reckittovi staví mlýn Maud Foster. Johann A. Benckiser v roce 1823 založil firmu Benckiser jako průmyslový chemický podnik. Následně proběhlo mnoho akvizicí, čímž se firma mnohoznačně rozšířila. Pod Reckitt Benckiser patří například značky jako Veet, Air Wick, Durex, Scholl, Dettol, Calgon, Nurofen a další.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě.

Upozornění

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařká pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku. Ubrousky nejsou určeny pro osobní použití. Nesplachujte ubrousky do toalety. Pro neprofesionální použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Výrobce

Reckitt Benckiser
Dansom Lane
Hull, East Yorkshire HU8 7DS
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.