FRE-PRO

FRE-PRO HANG TAG vonná interiérová visačka bavlna

1 ks
124,90 Kč 124,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

300+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: USA,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Vonná závěska FRE-PRO HANG TAG je určená k provonění vstupních prostor, šaten, koupelen a automobilů. Rozstříhaná pak funguje v šatních skříních, kuchyních a menších prostorech. Revoluční design ,,harmoniky" zajišťuje velkou odparní plochu a s tím související delší životnost. Vyhovuje normám EU. 

Použití

Závěska s jednoduchou aplikací k zavěšení kdekoliv. Je plně funkční po dobu 30 dnů.

O výrobci

Produkty prodávané ve střední a východní Evropě pod značkou FRE-PRO jsou vyrobeny v USA, společností FRESH PRODUCTS LLC, která klade důraz na výrobu produktů složených především z biologicky odbouratelných látek. Bez výjimky splňují VOC normy pro USA i Evropu. Produktová řada FRE-PRO byla vyvinuta jako systém Eco fresh – super ekologicky šetrná technologie.

Společnost KALVEI, s.r.o. je oficiálním distributorem FRE-PRO pro země střední a východní Evropy.

Skladování

Skladujte v suchu, mimo dosah dětí a zvířat.

Výrobce

FRESH PRODUCTS LLC
30600 Oregon Rd.
Perrysburg
Ohio
USA 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.

P501 Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě k likvidaci.