Lenor Gold orchid Tekutý prací prostředek (3,685 l)

67 praní
499,90 Kč 7,46 Kč/praní
Země původu: Francie,

Pokud toužíte po čistotě, svěží vůni a zároveň ochraně barev, zvolte tento tekutý prací prostředek Lenor Gold Orchid.

Je navíc provoněn vábivým dotekem vzácné vanilky, která utišuje zjitřené emoce a uklidňuje mysl. Snoubí se s mimózou, akordy medové růže a krémových broskví. 

Použití

Potřebné množství prostředku nalijte do dávkovače nebo do bubnu pračky a postupujte dle návodu k pračce.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte při teplotách do 25 °C.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. Tekutá aviváž může zvýšit hořlavost materiálů. Použitím většího než doporučeného množství může být tento efekt ještě větší.

Tento výrobek nepoužívejte na

  • dětské noční prádlo nebo oděvy označené jako ohnivzdorné, protože výrobek může jejich ohnivzdornost snížit
  • oblečení vyrobené z materiálů s delším vlasem (jako flauš, velur, žinylka a froté).

Výrobce

The Procter & Gamble Company
1 P&G Plaza Cincinnati
OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů