Prskavky, délka 90 cm

3 ks
Tento produkt je určen starším 18 let.
 99,90 Kč 33,30 Kč/ks
Tento produkt je určen starším 18 let.Při převzetí zboží bude ověřen váš věk.
Země původu: Čína,

K Vánocům a ke stromečku již léta patří zapálení prskavek. 

  • balení obsahuje 3 ks prskavek
  • délka 90 cm
  • délka hoření prskavky 170 vteřin
  • produkt je určen od 18 let 

Použití

Vánoční prskavky určené pro venkovní použití. Prskavky zapalujte jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Po dohoření jsou prskavky stále horké, doporučujeme odložit například do sklenice s vodou.

O výrobci

Firma CZECH PYRO & TARRA FIREWORKS s.r.o. působí na trhu pyrotechniky již 16 let a řadu informací i zkušeností získává u čínských expertů. Ve spolupráci se světovými čínskými experty realizuje ohňostroje šité na míru zákazníkům.

Skladování

Skladujte pouze v původním obalu. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Upozornění

První pomoc

  1. Vdechnutí: Dojde-li k dlouhodobému vdechování dýmu pocházejícího z funkce výrobku, odveďte postiženou osobu na dobře větrané místo a v případě nutnosti provádějte umělé dýchání.
  2. Styk s kůží: Při styku pyrotechnických složí s pokožkou, v případě rozsypání, je možná alergická reakce u osob s citlivou pokožkou. V případě zasažení je nutno zasažené místo omýt mýdlovou vodou, a pokud dojde k alergické reakci, navštívit lékaře.
  3. Styk s okem: Při zasažení očí vypláchnout přípravkem k tomu určeným a vždy navštívit lékaře. Dojde-li k popálení, je nutno při ošetřování postupovat podle rozsahu popálení obvyklým způsobem. Popálení může být nebezpečné, neboť teplota hoření efektu je vysoká (výrobky obsahují jako hořlavinu práškové kovy).

Výrobce

CZECH PYRO & TARRA FIREWORKS s.r.o.
Hlučínská 1347/3A
747 14 Ludgeřovice