Výhodná cena

Somat

Somat All in 1 Lemon & Lime Tablety do myčky na nádobí

80 ks
Nabídka do 30. 6.
349,90 Kč 
4,37 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

2000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Maďarsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Somat All in 1 tablety do myčky pro zářivě čisté nádobí i na programy s nízkou teplotou. Jejich rychle působící složení se vypořádá se zaschlými zbytky jídla a rozpustí skvrny od čaje a kávy i na krátké a eco programy s nízkou teplotou.

  • hloubkově čistí zaschlé zbytky jídla i na eco program s nízkou teplotou
  • zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé
  • neutralizuje nepříjemné pachy v myčce
  • chrání choulostivé nádobí před korozí
  • pečuje o myčku nádobí

Použití

Vybalte tabletu z ochranné fólie. Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku vaší myčky. Nevkládejte do košíku na příbory nebo do zásobníku soli. Dodatečné použití soli nebo oplachovače je vždy možné.

V případě tvrdé vody (>21°dH) použijte Somat All in 1 v kombinaci se speciální solí do myčky Somat. Tvrdost vody můžete zjistit u svého dodavatele vody.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5 až 40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


5-15% bělící činidla na bázi kyslíku, fosfonáty, polykarboxyláty
<5% neiontové povrchově aktivní látky Enzymy Parfém (benzyl alcohol, citral, limonene)