-44 %

Somat All in 1 Lemon & Lime Tablety do myčky na nádobí

80 ks
Výhodná cena
279,90 Kč 3,50 Kč/ks499,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Maďarsko,

Tableta do myčky nádobí pro čisté a zářivé nádobí. 

Somat All in 1 zaručí účinné čištění se silou kyseliny citrónové. Čisté a zářivé nádobí bez námahy. Somat All in 1 poskytuje perfektní čisticí výsledek, i když kontrolka soli nebo oplachovače svítí. V obou případech je funkčnost oplachovače i změkčovače vody ve vaší myčce stále zachována.

Použití

Vybalte tabletu z ochranné fólie. Vložte tabletu přímo do dávkovače mycího prostředku vaší myčky. Nevkládejte do košíku na příbory nebo do zásobníku soli. Dodatečné použití soli nebo oplachovače je vždy možné.

V případě tvrdé vody (>21°dH) použijte Somat All in 1 v kombinaci se speciální solí do myčky Somat. Tvrdost vody můžete zjistit u svého dodavatele vody.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.