• Milí zákazníci, v sobotu 01.04.2023 se běží "1/2Maraton Praha 2023". Z tohoto důvodu si nebude možné objednat zítra od 08:00 do 14:00 do některých oblastí centra Prahy.
    Zobrazit více

FRE-PRO BOWL CLIP vonný závěs na WC kiwi a grapefruit

1 ks
 154,90 Kč 154,90 Kč/ks
Země původu: USA,

Vonná závěska FREPRO BOWL CLIP je určená k provonění toalet, eliminuje zápach a vytváří svěží ovzduší. Obsahuje přibližně 50 × více vonných složek než běžné WC závěsy, vyhovuje normám EU, je ekologicky příznivá a plně recyklovatelná.

Použití

Závěska s jednoduchou aplikací k zavěšení z vnější strany WC mísy pro většinu druhů toaletních mís. Nerozpouští se ve vodě, je plně funkční po dobu 30 dnů.

O výrobci

Produkty prodávané ve střední a východní Evropě pod značkou FRE-PRO jsou vyrobeny v USA, společností FRESH PRODUCTS LLC, která klade důraz na výrobu produktů složených především z biologicky odbouratelných látek. Bez výjimky splňují VOC normy pro USA i Evropu. Produktová řada FRE-PRO byla vyvinuta jako systém Eco fresh – super ekologicky šetrná technologie.

Společnost KALVEI, s.r.o. je oficiálním distributorem FRE-PRO pro země střední a východní Evropy.

Skladování

Skladujte v suchu, mimo dosah dětí a zvířat.

Výrobce

FRESH PRODUCTS LLC
30600 Oregon Rd.
Perrysburg
Ohio
USA 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření.

P501 Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě k likvidaci.