Ajax

Ajax Univerzální čistíci prostředek boost baking soda, lemon

1 l
73,90 Kč 73,90 Kč/l

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Řecko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Univerzální čistící prostředek je kombinací dvou tradičních ingrediencí s čistícími vlastnostmi, a to jedlou sodou a citrónem. Tento prostředek poskytuje účinné čištění s přírodní, jemnou a lehkou vůní.

Ajax nyní přichází s novým složením, které obsahuje 100% odbouratelných aktivních složek. Je účinnější a ohleduplnější k naší planetě. Je vyroben zodpovědně, což znamená, že je vyráběn v provozech, které zvyšují svou vodohospodárnost a energetickou účinnost a směřují k nulovému odpadu.

Použití

Pro každodenní čištění omyvatelných povrchů přidejte obsah 2 víček přípravku do pětilitrové nádoby s vodou. Po nanesení není potřeba povrch oplachovat.

Pro účinnou antibakteriální ochranu naneste nezředěný přípravek na navlhčenou houbičku a setřete s ní povrch. Nechte působit po dobu 15 min a poté opláchněte. Takto ošetřené povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, musí být před použitím opláchnuty pitnou vodou.

O výrobci

Malý obchod s mýdlem a svíčkami, který William Colgate založil v New Yorku počátkem 19. století, je nyní, více než o 200 let později skutečně globální společností, která slouží celosvětově stovkám milionů zákazníků.  V roce 1928 se Colgate spojí s Palmolive-Peet, aby se stal společností Colgate-Palmolive-Peet Company. V roce 1953 se ustálil název a společnost Colgate-Palmolive Company se stala oficiálním názvem společnosti.

Společnost v sobě ukrývá výrobky mnoha světových značek a zabývá se výrobou přípravků jak pro dentální hygienu, tak i pro osobní hygienu, hygienu domácnosti a hygienu zvířat.

Skladování

Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání
nedochází k rozkladu.

Výrobce

Colgate Palmolive Česká republika spol. s r.o
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Obsahuje: < 5% Anionic Surfactants. • Perfumes Glutaral Limonene Citral Citronellol Hexyl Cinnamal.