Výhodná cena

Perwoll

Perwoll Renew Wool speciální prací prostředek (2,97 l)

54 praní
Nabídka do 17. 12.
219,90 Kč 
4,07 Kč/praní

Doručení už do 60 minut

50+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Rakousko,
Víte, že...
Vyhlašujeme konec plýtvání!

Plýtvání není naše parketa! Proto vám 100% nezávadné produkty, kterým za pár dní končí expirace, nabízíme za zlomek ceny.

Speciální prací gel, který čistí a pečuje o vlnu a jemné látky jako je hedvábí, kašmír a mohér. Tento gel poskytuje šetrnou péči vašemu bílému i barevnému prádlu. Je účinný jak ve studené, tak teplé vodě a je vhodný i pro ruční mytí.

  • dotek kašmíru
  • zabraňuje tvorbě žmolků
  • udržuje tvar oblečení

Použití

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

Dávkování viz obal.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5–40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.


"5-15 % aniontové povrchově aktivní látky
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo Optické zjasňovače Enzymy Parfémy (citronellol, geraniol) Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone"