Výhodná cena

Perwoll

Perwoll Renew Wool speciální prací prostředek (3 l)

60 praní
Nabídka do 30. 6.
329,90 Kč 
5,50 Kč/praní

Doručení už do 60 minut

20+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Rakousko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tekutý prací prostředek Perwoll Wool se složením Triple Renew poskytuje ideální péči o vlnu, hedvábí a jemné oblečení. Nejen šetrně čistí, ale také poskytuje péči, díky které bude vaše oblečení vypadat jako nové. V kombinaci s příjemnou vůní zabezpečuje také dlouhotrvající svěžest vašeho prádla. Gel je účinný jak ve studené, tak v teplé vodě a je vhodný i pro ruční praní.

  • oblečení jemnější na dotek
  • obnovuje vlnu a zabraňuje tvorbě žmolků
  • udržuje tvar a svěžest oblečení
  • více než 95 % přírodní získaných ingrediencí
  • láhev vyrobena ze 75 % z recyklovaného plastu

Použití

Nalijte dávku tekutého pracího prostředku do víčka lahve, přidejte do bubnu pračky či dávkovače a zapněte vybraný prací cyklus.

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte. Dávkování viz obal.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách +5 až +40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní větou o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky; <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty; enzymy, parfémy (Citronellol, Geraniol), konzervační činidla: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone