-50 %

Perwoll Wool & Delicates Prací gel (2,7 l)

45 praní
Výhodná cena
149,90 Kč 3,33 Kč/praní299,90 Kč*

*Nezávazná doporučená maloobchodní cena

Země původu: Rakousko,

Perwoll Wool & Delicates jedinečně pečuje o oblečení z jemných tkanin, udržuje tvary oblečení neporušené a udržuje ho stále krásné.

  • zachovává tkaniny jemné a ve tvarech jako nové, takže vaše oblečení vypadá krásně a při pohlazení je jemné jako dotek kašmíru
  • chrání vaše oblečení proti žmolkování a pomáhá ho udržet v původním tvaru
  • ideální tekutý prací prostředek pro praní jemných látek, jako jsou hedvábí, kašmír, vlna, mohér, vizkóza apod.

Použití

Vhodné pro praní jemných látek, jako jsou hedvábí, kašmír, vlna, mohér, vizkóza apod. Vždy dodržujte pokyny na visačce vašeho oblečení.

Určeno pouze k praní prádla.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může způsobit vážné podráždění očí či kůže.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

Složení

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo Enzymy Parfémy (citronellol, geraniol) Benzisothiazolinone Methylisothiazolinone