Aspirin

ASPIRIN PROTECT 100MG enterosolventní tableta 98

Produkt z
BENU lékárna
1 ks
112,00 Kč 112,00 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

Přípravek Aspirin Protect 100 je určený pro léčbu dospělých osob s podezřením na akutní postižení tepen zásobujících srdeční sval (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris). Dále je určený k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště (stabilní angina pectoris, stavy po proběhlém infarktu myokardu, stavy po cévní mozkové příhodě a/nebo po transitorní ischemické atace) a pouze po předchozí konzultaci s lékařem a na jeho doporučení ho lze užívat rovněž pro snížení rizika vzniku tepenných onemocnění u doposud zdravých osob u kterých je přítomno více rizikových faktorů těchto onemocnění (cukrovka/diabetes mellitus, vysoký krevní tlak/hypertenze, vysoké hladiny tuků/cholesterolu v krvi, kouření, nadváha, vyšší věk).

1 enterosolventní tableta obsahuje léčivou látku: acidum acetylsalicylicum 100 mg. Seznam pomocných látek: celulosový prášek, kukuřičný škrob, methakrylátový kopolymer TYP C, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, mastek, triethyl-citrát.

Dávkování: Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka pro dospělé je následující: 1-3 enterosolventní tablety Aspirin Protect 100 denně. Bez porady s lékařem užívejte vždy nejnižší dávku, tj. jednu enterosolventní tabletu denně. Tablety se mají užívat před jídlem s dostatečným množstvím tekutin.

Kontraindikace: Aspirin Protect 100 není určen pro použití u dětí do 18ti let. V prvním a druhém trimestru, nebo když se snažíte otěhotnět, užívejte Aspirin Protect jen po poradě s lékařem. Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin Protect 100 nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství, pokud jeho podání není zcela nezbytné, v takovém případě o jeho užití rozhodne lékař. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Výrobce: Bayer

EAN: 4057598000697

SUKL kód: 223519

Farmakoterapeutická skupina: Kyselina acetylsalicylová

Charakteristika: Registrovaný léčivý přípravek