Jelen

Jelen Prací gel na vlnu a merino (1,35l)

30 praní
204,90 Kč 6,83 Kč/praní

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Přidejte se do Rohlíčku zdarma ještě dnes!

Extra slevy, doprava zdarma a další výhody pro rodiče s dětmi do 12 let.

Prací gel značky Jelen, který je vhodný na praní vlny a merino. 

Založený na bázi lněného mýdla, které změkčuje prádlo a nezanáší textilní vlákna. Obsažené zbytky lněného oleje vlákno obalí a tím přispívají k jeho ochraně.

Použití

Naberte z krabice prášek odměrkou (50 ml)  a nalijte ho do nálevky ve své pračce.

Vhodný pro praní v automatické pračce i na ruční praní.

Barevné prádlo před praním roztřiďte. Do pračky dávejte prádlo stejných či podobných barev a materiálu.

O výrobci

Společnost založil severočeský velkovýrobce Johann Schicht z Rynoltic, který si v roce 1882 otevřel na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem první moderní mýdlovnu.

Společnost vyrábí poctivé drogistické zboží. Chtějí předávat prověřené produkty, na které se dlouhá léta spoléhaly všechny české hospodyňky. Všechny výrobky jsou šetrné k přírodě. Dbají na kvalitu složení, abychom mohli produkty nabízet i alergikům a maminkám s dětmi. Nepoužívají alergenní parfemace, umělá barviva, bělidla ani fosfáty.

Skladování

Skladujte při teplotách 5–25 °C v suchých, dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením v originálních, dobře uzavřených obalech, na místě nepřístupném dětem. Výrobek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobce

Schicht prodej a.s.
Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

5% nebo více, avšak méně než 15%: mýdlo, neiontové povrchově aktivní látky: méně než 5%: parfém.