WaschKönig Color prací prášek (7,5kg)

100 praní
Skvělá cena
299,90 Kč 3,00 Kč/praní
Země původu: Německo,

Waschkönig Color je prací prášek určený pro barevného prádla s výbornými pracími výsledky především v odstraňování skvrn a obnovy původní barvy.

Má velmi příjemnou vůni, která provoní vaše prádlo i bez použití aviváže. Nezpůsobuje alergie, neobsahuje fosfáty ani zeolity.

Použití

Dodržujte dávkování viz tabulka na obale. Prádlo před praním roztřiďte. Teplotní prací rozsah: 30, 40, 60 °C.

O výrobci

Clovin Germany GmbH vlastní takové značky jako Der Waschkönig CG, Herr Klee CG, LinenMeister, GlanzMeister a WC Meister.  Výrobky jsou testovány v polských a německých laboratořích. Kvalita produktu je zaručena vyvinutým a systematicky implementovaným systémem řízení kvality, který splňuje požadavky normy ISO 9001. Disponují také mezinárodní certifikaci BRC od British Retail Consortium, což vyžaduje rostoucí skupina hypermarketů a supermarketů po celé Evropě. Standard byl vyvinut s cílem zajistit nejvyšší kvalitu dodávaných produktů.

Skladování

Skladujte v originálních obalech na krytém, chladném a suchém místě při max. teplotě 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Neskladujte společně s potravinami

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné brýle.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Clovin Germany GmbH
Bahnhofsplatz 2A
26122 Oldenburg
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.