-34 %

Bref

Bref Pro Nature Grapefruit WC blok

3 ks
Akce do 25. 2.
94,90 Kč  144,90 Kč
31,63 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Bref ProNature WC blok zabraňuje v usazování vodního kamene, vytváří čisticí pěnu, ochraňuje před znečištěním a dodává toaletě extra svěžest. 

  • obsahuje 95% biologicky odbouratelné parfémy s vůní grapefruitu
  • košíček bloku a papírový obal jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů a jsou 100% recyklovatelné
  • poskytuje dlouhotrvající svěži vůni grapefruitu při každém spláchnutí

Použití

WC blok stačí umístit do záchodové mísy a nasměrovat jej na proud vody. 

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan. 

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5–⁠40 °C.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol. Může vyvolat alergickou reakci.


> 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Citronellol, Geraniol, (R)-p-mentha-1,8-dien