Ecover

Ecover Zero sensitive gel na praní (1,5l)

42 praní
 349,90 Kč 8,33 Kč/praní
Země původu: Belgie,

Tekutý prací prostředek určený pro citlivou pokožku. Neobsahuje fosfáty, enzymy, parfém, barviva ani optické zjasňovače. Pro každodenní praní bílého i stálobarevného prádla.

Výrobky Ecover ani suroviny nejsou testovány na zvířatech. Jsou založeny na přírodním a minerálním složení. Používají se také ve veřejných a státních budovách EU.

Ekodrogerie Ecover neobsahuje suroviny ani látky z ropy. Je rychle a úplně biologicky rozložitelná, ideální i pro citlivou pokožku. Vyrábí se ekologicky – je šetrná k vašemu zdraví i zdraví přírody. Schváleno britskou alergologickou společností Allergy UK. 

Použití

Dodržujte pokyny výrobce textilu a prádlo před praním roztřiďte. Nepřekračujte doporučené množství náplně vaší pračky. 

O výrobci 

Firma Ecover byla založena roku 1978 v Belgii. Svou továrnu vystavěla pouze z přírodních materiálů, bez použití oceli a hliníku. Střecha o velikosti fotbalového hřiště je pokryta travnatým porostem. Výrobky ECOVER jsou vyvíjeny a vyráběny v první ekologické továrně na světě, v provozu, který bere maximální ohled na životní prostředí a produkuje vysoce kvalitní výrobky.

Produkty jsou vyráběny na bázi minerálních látek a rostlinných složek, které se rychle rozkládají při minimálním zatížení životního prostředí. Veškeré obaly, etikety i uzávěry jsou 100% recyklovatelné. ECOVER figuruje vzhledem ke svému přínosu k ochraně životního prostředí na čestné listině 500 vybraných firem OSN. 

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Výrobce

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle
Belgie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku