Feel eco

Feel Eco Mycí prostředek na nádobí okurka

500 ml
78,90 Kč 157,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

400+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Přidejte se do Rohlíčku zdarma ještě dnes!

Extra slevy, doprava zdarma a další výhody pro rodiče s dětmi do 12 let.

Vysoce účinný prostředek na nádobí s jemnou vůní okurky, který bez obav můžete použít i na mytí ovoce a zeleniny.

Tento unikátní prostředek je inspirován kosmetikou, je šetrný k pokožce, ale nemilosrdný ke špíně. Efektivně odstraňuje vosk, špínu, prach, postřiky a konzervanty z ovoce a zeleniny

Čím je Feel Eco na nádobí tak výjimečný?

  • Dermatologicky testováno.
  • Skvělé výsledky v „talířových“ mycích testech.
  • Díky pH 5,5 nedráždí a nevysušuje pokožku.
  • Vyvážené složení s glycerinem pomáhá péči o kůži.
  • Vhodné do čističky odpadních vod, kořenové čističky a pro septiky.
  • Netestováno na zvířatech.
  • Certifikace Ecolabel.

Použití 

Použijte 4 ml na mírně znečištěné nádobí, na silně znečištěné 6 ml přípravku. Nemyjte pod tekoucí vodou, ale v napuštěném dřezu. 

Ovoce umyté přípravkem Feel Eco opláchněte v čisté vodě. 

O výrobci

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Za přírodními produkty FeelEco stojí silný osobní příběh!

U zrodu značky FeelEco stál milující otec, zakladatel značky FeelEco, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru, která měla citlivou pokožku a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Hledal produkty, které by byly šetrné ke zdraví a přírodě, současně účinné a zároveň finančně dostupné. Protože takové přípravky nenašel, rozhodl se je vyrobit. Nejen pro svou dceru, ale pro kohokoliv. Zadání bylo s cílem vyrobit nejlepší produkt na trhu.

Dnes značka FeelEco dokazuje, že je to možné – nabízí výjimečné přírodní produkty na přírodní bázi, s vysokou účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky rozložitelné, bez zdraví škodlivých konzervantů a parfémů, vyvinuté i vyrobené bez testů na zvířatech a v plně recyklovatelných obalech.

Skladování 

Přechovávejte jen v původní nádobě. Skladujte v suchu a chladu. Skladovací nádoby držte neprodyšně uzavřené.

Výrobce 

Fosfa a.s.
Hraniční 268/120, Poštorná
691 41 Břeclav 
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Aniontové povrchově aktivní látky

Amfoterní povrchově aktivní látky

Neiontové povrchově aktivní látky

Parfémy

Phenoxyethanol