Výhodná cena

Bref

Bref DeLuxe Jasmine WC blok

3 ks
Nabídka do 30. 6.
99,90 Kč 
33,30 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Bref Deluxe toaletní WC blok s parfémovanými perličkami s vůní jasmínu, které se aktivují každým spláchnutím a uvolňují dodatečnou dávku parfému pro ještě více intenzivní a dlouhotrvající vůni.

  • prémiový parfém dodává koupelně dlouhotrvající svěží a elegantní vůni.
  • ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene v toaletě
  • ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování
  • čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím

Použití

Při určeném použití nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření. Jednoduše výrobek umístěte do záchodové mísy a nasměrujte do proudu vody.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan. 

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5–⁠40°C.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.



Složení

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky
5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky
Parfémy
Linalol
(R)-p-mentha-1,8-dien
Citral