Melitta

Melitta ANTI CALC Tekutý odvápňovač pro kávovary a rychlovarné konvice

250 ml
114,90 Kč 459,60 Kč/l

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Německo,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tekutý odvápňovač pro překapávače kávy a rychlovarné konvice. Čistí důkladnou silou kyseliny citronové.  

Vystačí na 5 použití.

Použití

Vždy se přednostně řiďte návodem k použití vašeho spotřebiče.

Při čištění překapávače přidejte do 500 ml vody 1–2 odměrky produktu. Směs nalijte do nádržky na vodu spotřebiče. Zapněte spotřebič a nechejte jím směs protéct. Po odvápnění jím nechte protéct 2 plné nádobky s čistou vodou.

Při čištění konvice naplňte spotřebič vodou do úrovně usazeného vodního kamene. Přidejte 1 odměrku odvápňovače (40 ml) na 500 ml vody. Směs odvápňovače zahřejte, ale nevařte. Odvápňovač nechte působit po dobu 5 minut. Spotřebič řádně dvakrát propláchněte vodou.

O výrobci 

Melitta, německá společnost založená roku 1908 v Mindenu. Podnik se zaměřuje na výrobu a prodej kávy, kávových filtrů, kávovarů a automatů na kávu. Zahrnuje značky jako jsou Cilia, Melitta, Swirl nebo například Bacofoil.

Skladování

Skladujte v suchu. 

Výrobce

Melitta Unternehmengruppe
Marienstraße 88
32425 Minden 
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319-Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101-Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102-Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313-Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

AQUA, CITRIC ACID, LACTIC ACID.