Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy
-17 %

Tierra Verde BIO Osvěžovač vzduchu levandule

100 ml
BIO
Akce do 22. 6.
114,90 Kč 1 149,00 Kč/l139,90 Kč
Země původu: Česká republika,

Přírodní osvěžovač vzduchu s vůní levandule. 

Levandule navozuje pocit relaxace a je skvělá k rozpouštění vnitřního napětí.  Hodí se k provonění domova, kanceláře i veřejných prostorů. Spolehlivě kryje pachy a zároveň přirozenou cestou odpuzuje hmyz.

Základní složkou je silice získaná destilací z květů levandule. Neobsahuje žádná chemická aditiva, aerosoly, parfémy ani jiné syntetické látky.

Použití

Důkladně protřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru.

Neaplikujete prostředek na tělo. Nespotřebovaný obsah nařeďte vodou a vylijte do kanalizace. 

O výrobci

Tierra Verde s.r.o. byla založena v roce 2008. Cílem společnosti je (znovu)objevovat, vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky denní potřeby s co nejmenším negativním dopadem na zdraví a životní prostředí a zároveň s co nejlepším vlivem na člověka, společnost a planetu. 

Vždy existuje alternativa, proto v Tierra Verde nahrazují plastové obaly za sáčky šroubovacím uzávěrem, platové dózy za papírové kanystry a plastové zip sáčky za papírové sáčky a pytlíky. V sortimentu najdete produkty ekodrogerie, dámské hygienické potřeby, produkty z bio bavlny a spousta dalších pomůcek pro bezobalovou domácnost. 

Skladování

Skladujte v suchu. 

Upozornění

Použitý obal po důkladném vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce

Tierra Verde
Vintrovna 453/3F,
664 41 Popůvky
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

Složení

Líh, voda, levandulová silice v bio kvalitě (Levandula intermedia), linalool, d-limonen.