Finish Ultimate Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí

50 ks
Doporučená cena
 299,90 Kč 
589,90 Kč6,00 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Kapsle do myčky Finish Ultimate s jemnou citrónovou vůní pro naprostou čistotu a diamantový lesk. Odstraňuje všechny druhy nečistot a to bez předmývání. Jeho pokročilé tříkomorové složení s technologií ACTIVELIFT je účinné v boji proti zaschlým skvrnám. Obal kapslí je biologicky rozložitelný a 100% rozpustný ve vodě. Celé balení je recyklovatelné.

Balení obsahuje 50 kapslí.

Použití

  1.  Kapsli nerozbalujte. Kompletně se rozpustí v průběhu mytí.
  2. Vkládejte vždy jednu kapsli do suchého zásobníku.
  3. Nevkládejte do košíku na příbory.
  4. Nejlepších výsledků dosáhnete při 50/55 °C nebo na Automatický program.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Po každém použití uzavřete obal. Skladujte mimo teplá a vlhká místa a mimo dosah dětí.
Recyklujte prázdný obal.

Výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
+48 22 775 2051

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.