Finish

Finish Ultimate Lemon Sparkle kapsle do myčky nádobí

50 ks
359,90 Kč  589,90 Kč*
7,20 Kč/ks
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

80+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Polsko,
Víte, že...
Doručení až k vám domů? S námi bez debat!

Užijte si doručení do 15 minut. Od kartáčku na zuby až po opravdu těžké bedny. Úsměv přibalen :)

Kapsle do myčky Finish Ultimate s jemnou citrónovou vůní pro naprostou čistotu a diamantový lesk. Odstraňuje všechny druhy nečistot a to bez předmývání. Jeho pokročilé tříkomorové složení s technologií ACTIVELIFT je účinné v boji proti zaschlým skvrnám. Obal kapslí je biologicky rozložitelný a 100% rozpustný ve vodě. Celé balení je recyklovatelné.

Balení obsahuje 50 kapslí.

Powerball (červená kulička v logu značky Finish) je ochranná známka společnosti Reckitt.

Použití

  1.  Kapsli nerozbalujte. Kompletně se rozpustí v průběhu mytí.
  2. Vkládejte vždy jednu kapsli do suchého zásobníku.
  3. Nevkládejte do košíku na příbory.
  4. Nejlepších výsledků dosáhnete při 50/55 °C nebo na Automatický program.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Po každém použití uzavřete obal. Skladujte mimo teplá a vlhká místa a mimo dosah dětí.
Recyklujte prázdný obal.

Výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
+48 22 775 2051

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.