-37 %

​​​​Finish Quantum Ultimate kapsle do myčky nádobí

50 ks
Výhodná cena
 369,90 Kč 
589,90 Kč7,40 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Dejte přírodě více vody do života díky kapslím Finish Quantum Ultimate a pomozte zastavit plýtvání vody při předmývání nádobí v českých domácnostech. Na nepřekonatelnou čistotu a lesk umytého nádobí vám stačí jen voda v myčce a kapsle Finish Quantum Ultimate se 100% biologicky rozložitelným obalem, který beze stopy zmizí během mycího cyklu.

I to nejmastnější a nejšpinavější nádobí navíc dokáže bezpečně umýt i při nízkých teplotách. Tím snižuje další zbytečné náklady na energii a spotřebu vody, kterou teď příroda potřebuje více než kdy jindy.

Balení obsahuje 50 kapslí.

Jak pouzit Finish tablety

Použití

1. Kapsli nerozbalujte. Kompletně se rozpustí v průběhu mytí.
2. Vkládejte vždy jednu kapsli do suchého zásobníku.
3. Nevkládejte do košíku na příbory.
4. Nejlepších výsledků dosáhnete při 50/55 °C nebo na Automatický program.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 5 do 30°C. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od jídla a pití.

Výrobce

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o.
uL Okunin 1
05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Poland
+48 22 775 2051

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.