Somat All in one Pro Nature tablety do myčky

60 ks
Doporučená cena
 299,90 Kč 
539,90 Kč5,00 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Čistící tablety do myčky šetrné k přírodě.

Balení je vyrobeno ze 100% recyklovaného kartonu a samotná tableta obsahuje až 94% přírodních surovin.

Díky svým 8 funkcím účinně odstraní odolné nečistoty i připáleniny již při 40°C a výborně si poradí s mastnotou. Tablety Somat také chrání sklo před korozí a mají funkci soli a leštidla. V jedné tabletě tak najdete vše pro čisté a lesklé nádobí.

Dopřejte si mytí bez námahy díky tabletám Somat All in one Pro Nature, která je navíc šetrná k životnímu prostředí.

Použití

1 tableta = použití pro jednu běžnou náplň myčky. 
Vložte tabletu suchýma rukama do oddílu dávkovače pro mycí prostředek. Použití soli a oplachovače je doporučeno. Dodržujte správné dávkování a myjte nádobí při minimální teplotě 45°C (mytí) a 50°C (oplach), abyste šetřili vodu i energie. 

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte při teplotě od 5°C do 40°C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Upozornění

Kontrolujte pravidelně čistotu filtrů a dodržujte všechna doporučení Vašeho výrobce myčky. V myčce nemyjte starožitné nádobí, křišťálové sklenice, ručně malované, pozlacené, postříbřené, stříbrné, dřevěné, rohovinové, měděné nebo hliníkové nádobí. Zamezte přímému styku tablet se stříbrem a kovy. Pozorně si přečtěte návod k použití a dodržujte všechny informace uvedené na obale včetně údaje o trvanlivosti produktu.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.