-23 %

Somat All in One Extra Tablety do myčky

110 ks
Výhodná cena
499,90 Kč 4,54 Kč/ks649,90 Kč
Země původu: Maďarsko,

Čistící tablety do myčky na nádobí Somat All-in-One pro čisté a lesklé nádobí i při nízkých teplotách.

Odstraňují i zaschlé zbytky jídla, skvrny od kávy a čaje a umyjí nádobí již při 40 °C. 

Použití

1 tableta = použití pro jednu běžnou náplň myčky. 

Vložte tabletu suchýma rukama do oddílu dávkovače pro mycí prostředek. Použití soli a oplachovače je doporučeno. Dodržujte správné dávkování a myjte nádobí při minimální teplotě 45 °C (mytí) a 50 °C (oplach).

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte při teplotě od 5 °C do 40 °C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.