Persil Sensitive prací gel (3,5 l)

70 praní
 719,90 Kč 10,28 Kč/praní
Země původu: Rakousko,

Persil Sensitive Gel je speciálně vyvinut pro osoby s citlivou pokožkou a je vhodný k praní oblečení dětí a alergiků.

Prací gel je šetrný k citlivé pokožce. Testováno ECARF a ověřeno dermatology, proto je vhodný pro praní dětského oblečení.

  • obsahuje přírodní ingredience
  • certifikovano ECARF pro citlivou pokožku
  • respektuje mikrobiom pokožky
  • vyvinuto s hypoalergenním parfémováním
  • s jemnou vůní Aloe Vera
  • dermatologicky testováno

Použití

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Dávkujte dle pokynů na etiketě.

Tip: Pro dětské a kojenecké oblečení doporučujeme prádlo prát při maximální možné teplotě před tím, než si jej poprvé obléknou, abyste oblečení zbavili chemikálií a škodlivých látek, jež mohou tkaniny obsahovat.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí, při teplotě 5–40 °C. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrávává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.