• Milí zákazníci, i o svátcích jsme tu pro Vás a můžete si objednat tak, jak jste zvyklí. Přejeme Vám klidné svátky! Váš Rohlik.cz
-47 %

Somat Excellence tablety do myčky

32 ks
Výhodná cena
199,90 Kč 6,25 Kč/ks399,90 Kč
Země původu: Srbsko,

Somat tablety do myčky nádobí.

Tablety do myčky složené z prášku a tří unikátních gelových komor v biologicky rozložitelné fólii rozpustné ve vodě. Jejich účinné složení zajišťuje hloubkové čištění zaschlých skvrn, poskytuje dokonalý lesk, ochranu křehkého nádobí a také se stará o myčku na nádobí.

Použití

Vložte kapsli přímo do dávkovací komory vaší myčky. Nedávejte kapsli do košíku na příbory nebo do přihrádky pro sůl.

Jestliže indikátor soli nebo oplachovače na vaší myčce svítí, Somat Excellence přesto funguje. 

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte při teplotě 5–40 °C. Spotřebujte do 2 let od data výroby.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní větou o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření