Jelen Prací gel s vůní konvalinky (2,7l)

60 praní
289,90 Kč 4,83 Kč/praní
Země původu: Česká republika,

Prací gel s vůní konvalinek, který je vhodný na bílé a barevné prádlo.

Jeho receptura je založena na jádrovém mýdle a stejně jako mýdlo, je i prací gel účinný a šetrný k přírodě i pokožce. 

Oproti prášku se s ním snadněji manipuluje a díky dobré rozpustnosti se neusazuje v pračce. 

Použití

  • Praní v pračce: 30–60 °C, základní dávka pro běžné praní 45 ml. V měkké vodě pere Jelen lépe. 
  • Ruční praní: na 10 litrů vody použijte 45 ml prostředku.

O výrobci

Společnost založil severočeský velkovýrobce Johann Schicht z Rynoltic, který si v roce 1882 otevřel na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem první moderní mýdlovnu.

Společnost vyrábí poctivé drogistické zboží. Chtějí předávat prověřené produkty, na které se dlouhá léta spoléhaly všechny české hospodyňky. Všechny výrobky jsou šetrné k přírodě. Dbají na kvalitu složení, abychom mohli produkty nabízet i alergikům a maminkám s dětmi. Nepoužívají alergenní parfemace, umělá barviva, bělidla ani fosfáty.

Skladování

Skladujte v suchu a chraňte před mrazem.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

Schicht prodej a.s.
Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.