• Milí zákazníci, i o svátcích jsme tu pro Vás a můžete si objednat tak, jak jste zvyklí. Přejeme Vám klidné svátky! Váš Rohlik.cz

Ariel + Revitablack Allin1 kapsle na praní

36 praní
599,90 Kč 16,66 Kč/praní
Země původu: Francie,

Gelové vícekomorové kapsle na černé a tmavé prádlo. 

Kapsle s technologií oživení vláken, které účinkují i při praní ve studené vodě. Díky vícekomorovému designu jsou složky stabilně oddělené do doby, než se namočí a zaručují tak koncentrovanou prací sílu. 

Inovační obal kapslí se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které dodají černému a tmavému prádlu speciální péči. 

Použití

Kapsli vložte pod prádlo do bubnu pračky. 

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte pouze v původním obalu a v suchu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

  • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

  • Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz
Cincinnati, OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315: Dráždí kůži

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky .

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501: Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.