• Milí zákazníci, i o svátcích jsme tu pro Vás a můžete si objednat tak, jak jste zvyklí. Přejeme Vám klidné svátky! Váš Rohlik.cz

Ariel + Revitablack tekutý prací prostředek (2,145 l)

39 praní
399,90 Kč 10,25 Kč/praní
Země původu: Francie,

Tekutý prací prostředek Ariel +Revitablack obnovuje zářivost černé a tmavých barev i při praní ve studené vodě.

Na rozdíl od pracích prášků začíná tekutý prací prostředek Ariel působit přímo uprostřed praní.

Použití

Při velmi silném znečištění nejprve naneste tekutý prací prostředek přímo na skvrny, a poté vložte prádlo do pračky. Aby byly výsledky praní co nejlepší, vložte odměrku s pracím prostředkem přímo do bubnu pračky.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte pouze v původním obalu a v suchu.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

  • Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

  • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

  • Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz
Cincinnati, OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501: Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. 

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH208: Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.