Coccolino Care Sensitive prací gel (1,72 l)

43 praní
 429,90 Kč 10,00 Kč/praní
Země původu: Maďarsko,

Prací gel Coccolino Care Sensitive je univerzální prací prostředek vhodný i pro lidi s citlivou pokožkou. 

Tento prací gel je vhodný pro barevné i bílé prádlo. Odstraňuje skvrny a díky své jemné receptuře je šetrný k citlivé pokožce. Prací gel je dermatologicky testovaný. 

Použití

Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení. Tmavé oblečení perte samostatně. Zkontrolujte barevnou stálost oblečení předtím, než použijete neředěný přípravek na předčištění. Na vlnu, hedvábí a kašmír použijte náš přípravek Coccolino Care Vlna a hedvábí.

Před praním barevného oblečení obraťte oblečení naruby. Vyprané oblečení odeberte z pračky hned po ukončení pracího cyklu. Nesušte na přímém slunečním světle.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Upozoronění

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování

Skladujte v suchu při pokojové teplotě a mimo dosah dětí.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné rukavice.

P302: PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P352 Omyjte velkým množstvím vody.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.