-50 %

Jar Platinum Plus Deep clean Kapsle do myčky

100 ks
Výhodná cena
499,90 Kč 5,00 Kč/ks999,90 Kč
Země původu: Belgie,

Kapsle do automatické myčky nádobí.

Balení obsahuje 100 kusů.

Kapsle si díky svému složení poradí i s těmi nejodolnějšími nečistotami a zanechají nádobí zářivě čisté. Kapsle mají zabudovaný systém předmývání, takže nádobí nemusíte předmívat v ruce. 

Použití

Kapsle nemusíte rozbalovat, stačí je jednoduše vložit do myčky. 

Navržené a testované pro používání ve všech renomovaných myčkách nádobí.

O výrobci 

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte v suchu a uchovávejte mimo dosah dětí. 

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Používejte ochranné brýle.
  • Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz 
Cincinnati, OH 45202 
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P280: Používejte ochranné brýle.

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění.

P501: Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH208: Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.