-53 %

Finish Quantum Ultimate kapsle do myčky nádobí

80 ks
Výhodná cena
 439,90 Kč 
949,90 Kč5,50 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Kapsle do myčky nádobí.

Složení kapslí Finish Quantum Ultimate s ActiveBlu TechnologyTM zanechá vaše nádobí zářivě čisté. Kapsle obshahuje prášek, který zbaví nádobí i zaschlých nečistot, gel, který si poradí s mastnotou a Powerball, který dodá lesk.

Kapsle zároveň chrání vaší myčku před usazováním vodního kamene a pomáhá udržovat čistý filtr. Obal kapsle je 100% rozpustný ve vodě a nezanechává žádné stopy.

Balení obsahuje 80 kapslí.

Použití

Vložte jednu kapsli do suchého zásobníku. 

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151,
130 00 Praha 3
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H315: Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.