-23 %

Air Wick Aroma vaporizér + 4 náplně (4×19 ml)

76 ml
Výhodná cena
499,90 Kč 6,58 Kč/ml649,90 Kč
Země původu: Maďarsko,

Aroma vaporizér se 4 náplněmi (4 × 19 ml). 

Pomocí jemné mlhy vaporizér rozptyluje vůni obohacenou o cenné esenciální oleje do prostoru. Dopřejte si chvilku odpočinku a vyzkoušejte 4 různé vůně.

Balení obsahuje strojek a 4 náplně.

  • 1 × sladký vodní meloun a chladivá okurka
  • 1 × svůdná růže
  • 2 × šťastné chvilky (ananas, broskev a divoká máta)

Použití

  1. Sejměte vnější kryt.
  2. Sejměte víčko náhradní náplně a umístěte ji pohybem nahoru do přístroje, až uslyšíte zacvaknutí.
  3. Uzavřete vnější kryt.
  4. Zapněte zařízení posunem tlačítka (rozsvítí se modré světlo), zvolte intenzitu vůně.
  5. Zařízení bude pravidelně uvolňovat vůni po dobu 8 hodin, poté se přepne do pohotovostního režimu až do dalšího dne.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151,
130 00 Praha 3
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P301 + P310 + P331 PŘI POŽITÍ: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405: Skladujte uzamčené.

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.