Lenor Sensitive kapsle na praní

25 praní
299,90 Kč 12,00 Kč/praní
Akce pro Rohlíček: 179,90 Kč
Země původu: Francie,

Kapsle na praní pro citlivou pokožku.

Užijte si hloubkovou čistotu a jemnou vůni speciálně navrženou pro prádlo, které přichází do styku s citlivou pokožkou. Kapsle na praní jsou dermatologicky testované a certifikované Evropským centrem nadace pro výzkum alergií ECARF. Kapsle mají recyklovatelný obal.

Balení obsahuje 25 kapslí.

Použití

Vložte kapsli do bubnu pračky a zapněte požadovaný program. Bližší informace k použití naleznete na obalu.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
1 P&G Plaza Cincinnati
OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

P501: Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.