-41 %

Finish Power All in 1 Tablety do myčky nádobí lemon sparkle

80 ks
Výhodná cena
 349,90 Kč 
599,90 Kč4,37 Kč/ks
Země původu: Polsko,

Tablety do myčky nádobí odmočí a změkčí zaschlé skvrny od jídla.

Balení obsahuje 80 tablet.

Použití

Vložte jednu kapsli na mycí cyklus do suchého zásobníku. Nerozbalujte, nedělte. Nevkládejte do košíku na příbory. 

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

RB (Hygiene Home) Czech Republic, spol. s r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.