Lenor Spring Awakening prací gel (3,3 l)

60 praní
 499,90 Kč 
499,90 Kč8,33 Kč/praní
Akce pro Rohlíček: 299,80 Kč
Země původu: Francie,

Tekutý prací prostředek pro hygienickou čistotu a svěží vůni Spring Awakening proniká do hloubky vláken a odstraňuje nahromaděné nečistoty a skvrny. Obal je zcela recyklovatelný. Balení obsahuje 60 pracích dávek.

Použití

Použijte dávkování uvedené na obalu.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

The Procter & Gamble Company
1 P&G Plaza Cincinnati
OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501: Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.