Method Prací gel peony blush (1,56 l)

39 praní
 399,90 Kč 10,25 Kč/praní
Země původu: Belgie,

Tekutý prací prostředek Method s vůní pivoněk je ideální na bílé i barevné prádlo. Díky své vysoké koncentraci a rostlinnému složení s pěti enzymy efektivně odstraňuje skvrny a zanechává tak prádlo zářivě čisté a krásně voňavé. Balení obsahuje 39 pracích dávek.

Použití

Dávkování dle návodu na obalu. Nevhodné na vlnu a hedvábí. Pro nejlepší výsledky vyzkoušejte spolu s aviváží Method.

O výrobci

Společnost nabízí celou řadu produktů pro domácnost a osobní péči s ohledem na životní prostředí. Cílem společnosti je zvyšovat užitek, který mohou pomoct planetě i společnosti. Produkty jsou čistě přírodního původu, neškodí tedy vám, vaší domácnosti, ani vašim domácím mazlíčkům.

Skladování

Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu a bez přímého slunečního záření.

Výrobce

Method Products Ltd.
Industrieweg 3
2390 Malle
Belgie

Standardní věty o nebezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.