Savo

Savo Prací gel na barevné prádlo (5 l)

100 praní
499,90 Kč  1 049,90 Kč*
5,00 Kč/praní
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

300+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Maďarsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Savo prací gel na barevné prádlo se postará o účinné odstranění odolných skvrn a zápachů. Vůně pracího gelu kombinuje jemnost levandule, svěžest zeleného jablka a esenciální oleje z pomeranče. Navíc se jeho pečující složky důkladně postarají o intenzitu barev vašeho oblečení.

  • Balení má objem 5 l a vystačí na 100 dávek praní.

Inovativní složení pracího gelu obsahující 80 % biorozložitelných organických složek zanechá vaše prádlo hygienicky čisté, příjemně provoněné a dlouhodobě svěží.

Použití

Prací gel můžete bez obav použít na všechny tkaniny s výjimkou vlny a hedvábí. 

Gel je na barevné prádlo.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte vždy na suchém místě chráněném před přímým slunečním světlem při teplotách 5–25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

SLOŽENÍ: 5–15 %: aniontové povrchove aktivní látky, <5 %: neiontové povrchove aktivní látky, mýdlo, parfum, fosfonáty, polykarboxyláty, enzymy, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.