Výhodná cena

Clin

Clin Multi-Surface čistič skla

500 ml
Nabídka do 30. 6.
59,90 Kč 
119,80 Kč/l

Doručení už do 60 minut

90+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Maďarsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Multi-shine rozprašovač pro všechny skleněné povrchy. 

Univerzální čistič pro odstraňování nečistot, jako je prach, otisky prstů či skvrny od jídla. Rozprašovač můžete použít na sklo, dřevo, hliník, ocel, chrom, mosaz, plast, mramor, kůži, televizní obrazovku či monitory. Inovativní formule poskytuje dlouhotrvající lesk beze šmouh prostřednictvím impregnace skleněných ploch. 

Použití

Otevřete víčko a otočte jej v popsaném směru. Clin nastříkejte přímo na povrch. Poté utřete suchým hadříkem. Nenechávejte zaschnout.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5 až 40°C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

EUH208 Obsahuje 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.


Parfém (Limonene), Preservative (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)