Jar

Jar Sensitive Teatree & mint Prostředek na ruční mytí nádobí

0,9 l
79,90 Kč  99,90 Kč*
88,78 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tekutý prostředek na mytí nádobí od značky Jar s vůní teatree a mint.

Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – účinné složení Jaru si poradí s mastnotou i velice znečištěným nádobím. Každá kapka dokáže umýt spoustu mastnoty a nečistot, takže vám pomáhá šetřit váš čas i peníze. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám. 

  • Díky svému složení umyje hodně mastného nádobí.
  • Jar je koncentrovaný, takže jedna kapka stačí na umytí spousty nádobí.
  • Aktivní dlouhotrvající pěna odstraňuje mastnotu.
  • Dobrý pro každodenní mytí nádobí, od skleniček po hrnce a pánve.

Použití

Používejte jako klasický prostředek na mytí nádobí. 

O výrobci 

The Procter & Gamble Company je americký koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, dámské hygienické potřeby, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte v suchu a uchovávejte mimo dosah dětí. 

Výrobce

The Procter & Gamble Company
Procter and Gamble Plz 
Cincinnati, OH 45202 
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P501 Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


5-15 % Aniontové povrchově aktivní látky;

<5 % Neiontové povrchově aktivní látky;

Methylisothiazolinone,

Phenoxyethanol,

parfémy,

Hexyl cinnamal,

Linalool.