Rohlik.cz

Popis produktu
  1. Vyvinutý pro snadné odstranění kuchyňské mastnoty a nečistoty.
  2. Dezinfikuje tím, že zlikviduje 99,99% virů a bakterií na tvrdých, neporézních površích.
  3. Svěží citronová vůně.
  4. Zanechává zářivě čisté povrchy.
  5. Pro rychlé a snadné čištění.

Pro použití na: sporák, dřez a obkladačky, pracovní plochy.

Návod na použití: Otočte trysku do pozice „ON“. Pro aplikaci na vodorovné povrchy otevřete klapku před tryskou (pozice mlhy), pro svislé povrchy nechte klapku zavřenou (pozice pěny). Nastříkejte přípravek na tvrdý neporézní povrch (např. sporák, dřez, obkladačky, pracovní plochy), dokud není vlhký. Počkejte minimálně 15 minut a setřete pitnou vodou. Otočte trysku do pozice „STOP“. Nádobku skladujte ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu přípravku se dřevem, hliníkem, s malovanými, lakovanými či měkkými porézními povrchy. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce čištěných povrchů a zařízení. Nepoužívejte na opotřebované, poškozené, popraskané povrchy či na zlaté kování.

Minimální doba skladování: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Účinná látka: 0,11 g alkyl(C12-C18)benzyl(di­methyl)amonium-chloridy a 0,11 g alkyl(C12-C14) (ethylbenzyl) dimethylamonium-chloridy ve 100 g přípravku.

Složení

Neiontové povrchově aktivní látky <5% Dezinfekční prostředky Parfémy Limonene

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×