Výhodná cena

Pur

Pur Balsam Aloe Vera prostředek na ruční mytí nádobí

0,75 l
Nabídka do 30. 6.
59,90 Kč 
79,87 Kč/l

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Rakousko, Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Prostředek na mytí nádobí Pur Balsam Aloe Vera odstraňuje mastnotu a zaschlé zbytky jídla pro zářivě čisté nádobí při každém mytí. Oplachujte ho studenou vodou a ušetřete energii. Láhev od mycího prostředku na nádobí je po použití plně recyklovatelná.

  • odstraňuje připálenou mastnotu
  • pH neutrální složení
  • jemná vůně aloe vera
  • dermatologicky testováno na snášenlivost s pokožkou
  • láhev je po použití recyklovatelná

Použití

Určeno pouze k mytí nádobí.

Malé množství přípravku naneste na mokrou houbičku nebo přímo na nádobí. Po umytí nádobí ho pečlivě opláchněte vodou.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5 až 40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, Parfémy, konzervační činidla, Natrium-benzoát