Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Savo Razant čistič odpadů 1 l

Savo Razant čistič odpadů

Savo Razant čistič odpadů

1 l
89,90 Kč (89,90 Kč/l)
Popis produktu

Savo Razant čistič odpadů se zesíleným účinkem spolehlivě odstraňuje zápach, organické nečistoty jako jsou vlasy, zbytky jídel, tuk apod. a uvolňuje odpady umyvadel, dřezů a van.

Použití k uvolnění ucpaných odpadů: V případě silného rozsahu znečištění nalijte do výlevky 500 ml přípravku Savo Razant a nechte působit minimálně 30 min. Pokud se jedná o extrémní znečištění postup opakujte. Použití při preventivním čištění: nalijte do výlevky 200 ml přípravku Savo Razant a nechte také působit minimálně 30 minut. poté propláchněte proudem teplé vody.

Savo Razant má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

Skladujte v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla při teplotě –5 až +25°C. Nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Upozornění: R35 Způsobuje těžké poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Prázdné obaly předejte po důkladném vypláchnutí vodou k recyklaci.

Žíravý.

Složení

Hydroxid sodný Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK