Eger

Eger leží na severu, asi 140 km severovýchodně od Budapešti. Hnědé lesní ornice pokrývají sopečný ryolitový tuf s vápencem a rozbitou horninou. Oblast Eger je známá pro dvě ze svých původních směsí: Bikaver neboli „Býčí krev“ (červená směs) a Egri Csillag neboli „Egerská hvězda“ (bílá směs).