Sonett Sensitive Washing Gel

28 washings
 329,90 Kč 11,78 Kč/washings
Country: Germany,

Ekologický, tekutý prací gel na bílé i barevné prádlo pro ruční praní i praní v pračce při teplotách od 30 °C do 95 °C.

Speciální složení nedráždí ani tu nejcitlivější pokožku.

 • Celý obal je recyklovatelný.

Zásady ekologické drogerie Sonett:

 • Výrobky jsou 100% odbouratelné, v řádu hodin až dní se ve vodě zcela rozloží na běžné přírodní složky. 
 • Suroviny použité při výrobě pocházejí z bio-dynamického nebo ekologického zemědělství nebo volného sběru 
 • Voda použitá při výrobě je bio-dynamicky rytmizována a do produktů Sonett jsou přidávány směsi energeticky silných bylin a esence drahých kamenů a kovů 
 • Sonett je jako jediný výrobce ekodrogerie držitelem dvou ekocertifikátů. 

Technické údaje: 

 • Hustota: (20 °C) cca. 1,02 g/cm³.
 • Hodnota pH: (20 °C, 5 g/l H₂O) cca. 8,5–9,5.

Použití

Dávkování (na 4,5 kg prádla): 

V pračce:

 • měkká voda: 50–75 ml
 • středně tvrdá voda: 60–100 ml
 • tvrdá voda: 60–100 ml + 50 ml ZMĚKČOVADLA

Ruční praní:

 • 40 ml na 5 l vody

O výrobci

Sonett je již od roku 1977 pionýrem na poli ekodrogerie, tedy drogerie, která je šetrná k životnímu prostředí i k lidskému organismu. Sonett vyrábí prací prášky, tekuté čistící prostředky, tablety do myčky a další účinné výrobky pro čistou domácnost. Ve výrobcích najdete ve stále větší míře suroviny z dynamického nebo ekologického zemědělství, jako např. olivový, řepkový či kokosový olej, palmový tuk nebo éterické oleje.

Produkty Sonett jsou tedy 100% biologicky rozložitelné a hypoalergenní. Voda použitá při výrobě je bio-dynamicky rytmizováná a do produktů Sonett jsou přidávány směsi energeticky silných bylin a esence drahých kamenů a kovů. 

Skladování

Uchovejte v suchu a v uzavřeném obalu. 

Výrobce

Sonett GmbH
Ziegeleiweg 5
Deggenhausen 
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: