Podmínky klubu Rohlíček do 1.5.2022

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“ a „Podmínky Klubu Rohlíček“).

Poslední aktualizace: 26.4.2022

Doprava zdarma

Doprava zdarma platí od neděle do čtvrtka s doručením mezi 10:00 až 16:00 hodinou (neplatí na expresní doručení a doručení do 15minutového okna).

Bonus za objednávku

100 kreditů získáte za nákup v minimální výši objednávky 2 000 Kč na www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“). Kredity Vám po řádném doručení objednávky budou automaticky nahrány na Váš zákaznický účet, mají platnost 14 dnů od doručení objednávky a je možné je použít na nákup jakéhokoliv zboží nabízeného na Portálu Velká Pecka.

Kredity se připisují za hodnotu skutečně zakoupeného zboží, s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Z celkové částky jsou dále vyjmuty:

  1. cena dopravy,
  2. spropitné,
  3. uplatněné kredity, a
  4. vratné obaly.

Tyto Podmínky Klubu Rohlíček nabyli účinnosti dne 17. 9. 2021.

Tyto Podmínky pozbývají účinnosti dne 1.5.2022.