Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Podmínky Klubu Rohlíček

Doprava zdarma

Doprava zdarma platí od neděle do čtvrtka s doručením mezi 10:00 - 16:00 (neplatí na expresní doručení a doručení do 15 minutového okna).

Bonus za objednávku

100 kreditů získáte za nákup v minimální výši objednávky 2 000 Kč na Rohlik.cz. Kredity ve formě kódu dorazí na e-mail po doručení objednávky. Kód je možné uplatnit na stránce www.rohlik.cz/poukaz po dobu 14 dnů od doručení. Kredity mají platnost vždy 14 dnů od uplatnění kódu a je možné je použít na celý sortiment na Rohlik.cz.

Kredity se připisují za hodnotu skutečně zakoupeného zboží, a to bez alkoholu a tabákových výrobků. Z celkové částky jsou dále vyjmuty:

 • a. cena dopravy
 • b. spropitné
 • c. uplatněné kredity
 • d. vratné obaly

Věrnostní program klubu Rohlíček

Program umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek odměny od partnerských subjektů.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu a výši a formu všech bonusů k němu se vážících. Společnost si vyhrazuje právo ukončit program i bez udání důvodu. Účastníci budou o takové změně nebo úpravě pravidel programu informováni na adrese www.rohlik.cz/rohlicek.

I. Členství v programu

1. Členství v programu je zcela dobrovolné a bezplatné. Věrnostní program mohou využívat i velkoobchodní odběratelé nebo další, za předpokladu, že nákup zboží je určen přímo pro jejich osobní spotřebu (tzn. nejedná se o nákup na IČO – tedy v objednávce není zaškrtnuto políčko „Nakoupit na firmu“). Požádá-li velkoobchodní odběratel a/nebo podnikatel o dodatečné vystavení faktury za objednané zboží, budou mu body přičtené za příslušný nákup po vystavení faktury automaticky odečteny.

2. Členem programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky:

 • a. fyzická osoba, splňující podmínku, že jde o nastávajícího rodiče nebo rodiče s dítětem do 12 let; a
 • b. fyzická osoba, splňující podmínku, že se zaregistrovala do zákaznického klubu Rohlíček

3. Svou registrací člen stvrzuje skutečnost, že byl seznámena s těmito pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

4. Členství v Programu je automaticky ukončeno pokud člen přestal splňovat podmínky pro členství v Programu.

5. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství v Programu.

II. Získávání bodů za nákup

1. 1 bod Rohlíček = 100 Kč utracená na www.rohlik.cz nebo na  lékárně Benu Praha, nebo lékárně Benu Brno.

2. Body se připisují členovi klubu vždy po doručení objednávky.

3. Platná je první objednávka doručená po přihlášení do klubu od 9. 9. 2019.

4. Body se přidávají pod zákaznický účet, pod kterým byla vytvořena objednávka. Transfer bodů na jiný účet není možný. Nutnou podmínkou kumulace bodů je provádět nákupní proces pod svým přihlašovacím jménem.

5. Ve výjimečných případech lze dosažené benefity převést do jiného konta stejného člena zasláním požadavku na email zakaznici@rohlik.cz . Jedná se zejména o případ změny emailu.

6. Celkový počet bodů se připisuje za hodnotu skutečně zakoupeného zboží v košíku. Z celkové připsané částky ve formě bodů jsou vyjmuty:

 • a. cena dopravy
 • b. spropitné
 • c. pokuty
 • d. vratné obaly
 • e. poukazy
 • f. kredity

7. Celkový stav bodů na účtu si člen klubu může zobrazit v osobním profilu

8. Provozovatel si vyhrazuje právo body na bodový účet nepřipsat nebo je z bodového účtu odečíst, pokud:

 • – byly získány v rozporu s těmito pravidly
 • – byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala)
 • – byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup

III. Expirace bodů

1. Body na zákaznickém účtu expirují poslední den kalendářního měsíce po uplynutí 12 měsíců.

2. Člen klubu je o expiraci bodů informován emailem.

IV. Odhlášení z klubu Rohlíček

1. Pokud se člen programu z klubu odhlásí, pak automaticky ztrácí nárok na všechny body, které má připsané na svém účtu.

2. Pokud se člen programu do klubu opět přihlásí, nevzniká mu nárok na dříve získané body

V. Čerpání odměny

 • a. Po nasbírání dostatečného počtu bodů pro získání odměny si může člen klubu zvolit z nabídky svoji odměnu:
  • i. Odměna je zasílána elektronicky: formou kódu
  • ii. Odměna je zasílána na adresu uvedenou v profilu
 • b. Odměna bude doručena vybraným způsobem a v čase uvedeném na základě konkrétní specifikace v detailu odměny na webu www.rohlik.cz/rohlicek
 • c. Poté, co si člen klubu zvolí odměnu, automaticky jsou mu z účtu strženy body ve výši zvolené odměny.
 • d. Počet odměn na člena klubu není nijak limitován.

Pravidla klubu nabývají účinnosti dnem 18.5.2020