Podmínky klubu Rohlíček

obchodní společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226550 (dále jen „Velká Pecka“ a „Podmínky Klubu Rohlíček“).

Poslední aktualizace: 4. 11. 2020

 

Doprava zdarma

Doprava zdarma platí od neděle do čtvrtka s doručením mezi 10:00 až 16:00 hodinou (neplatí na expresní doručení a doručení do 15minutového okna).

Bonus za objednávku

100 kreditů získáte za nákup v minimální výši objednávky 2 000 Kč na www.rohlik.cz (dále jen „Portál Velká Pecka“). Kredity ve formě kódu dorazí na Váš e-mail po řádném doručení objednávky. Kód je možné uplatnit na stránce www.rohlik.cz/poukaz po dobu 14 dnů od doručení. Kredity mají platnost vždy 14 dnů od uplatnění kódu a je možné je použít na nákup jakéhokoliv zboží nabízeného na Portálu Velká Pecka.

Kredity se připisují za hodnotu skutečně zakoupeného zboží, s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Z celkové částky jsou dále vyjmuty:

 1. cena dopravy,
 2. spropitné,
 3. uplatněné kredity, a
 4. vratné obaly.

Věrnostní program Klubu Rohlíček

Věrnostní program Klubu Rohlíček (dále jen „Věrnostní program“) umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek odměny od partnerských subjektů.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla Věrnostního programu vč. výše a formy všech bonusů k němu se vážících. Velká Pecka si vyhrazuje právo ukončit Věrnostní program i bez udání důvodu. Účastníci budou o takové změně nebo úpravě pravidel Věrnostního programu dopředu informováni prostřednictvím e-mailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Věrnostního programu mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Změny a úpravy Věrnostního program budou zároveň dopředu zveřejněny na adrese www.rohlik.cz/rohlicek.

 1. Členství ve Věrnostním programu

1. Členství ve Věrnostním programu je zcela dobrovolné a bezplatné. Věrnostní program mohou využívat i velkoobchodní odběratelé nebo další, za předpokladu, že nákup zboží je určen přímo pro jejich osobní spotřebu (tzn. nejedná se o nákup na IČO – tedy v objednávce není zaškrtnuto políčko „Nakoupit na firmu“). Požádá-li velkoobchodní odběratel a/nebo podnikatel o dodatečné vystavení faktury za objednané zboží, budou mu body přičtené za příslušný nákup po vystavení faktury automaticky odečteny.

2. Členem Věrnostního programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky:

 1. fyzická osoba splňující podmínku, že jde o nastávajícího rodiče nebo rodiče s dítětem do 12 let, a
 2. fyzická osoba splňující podmínku, že se zaregistrovala do Klubu Rohlíček.

3. Svou registrací do Věrnostního programu člen stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s těmito Podmínkami Klubu Rohlíček, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

4. Členství ve Věrnostním programu je automaticky ukončeno, pokud člen přestal splňovat podmínky pro členství ve Věrnostním programu.

5. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství ve Věrnostním programu.

 1. Body za nákup

1. 1 bod Rohlíček = 100 Kč utracených na Portálu Velká Pecka vč. lékárny Benu Praha nebo lékárny Benu Brno (dále jen „Bod“).

2. Členové Věrnostního programu mohli získávat Body v období mezi 9.9.2019 až 30.11.2020, kdy tato možnost byla ukončena.

3. Převedení Bodů na jiný účet není možný. Ve výjimečných případech lze získané Body převést na jiný účet stejného člena Věrnostního programu zasláním požadavku na email zakaznici@rohlik.cz, a to zejména v případě změny emailu.

4. Celkový stav Bodů na účtu si člen Věrnostního programu může zobrazit ve svém osobním profilu.

5. Velká Pecka si vyhrazuje právo Body z bodového účtu odečíst, pokud:

 • byly získány v rozporu s těmito Podmínkami Klubu Rohlíček,
 • byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem, nebo v případě zneužití bodového účtu jinou osobou, než která se zaregistrovala), a/nebo
 • byly získány omylem, technickou chybou systému nebo za stornovaný nákup.
   
 1. Expirace Bodů

Body na zákaznických účtech expirují dne 31.12.2020.

 1. Odhlášení z Věrnostního programu

1. Pokud se člen odhlásí z Věrnostního programu, pak automaticky ztrácí nárok na všechny Body, které mu byly připsány na jeho účet.

2. Pokud se člen do Věrnostního programu opět přihlásí, nevzniká mu nárok na dříve získané Body.

 1. Čerpání odměny

     a. Po nasbírání dostatečného počtu Bodů pro získání odměny si může člen Věrnostního programu zvolit z nabídky svou odměnu, která je zasílána:

 1. elektronicky ve formě kódu, nebo
 1. na adresu uvedenou v profilu.

    b. Odměna bude doručena vybraným způsobem a v čase uvedeném na základě konkrétní specifikace v detailu odměny na webu www.rohlik.cz/rohlicek.

    c.Poté, co si člen Věrnostního programu zvolí odměnu, automaticky jsou mu z účtu strženy Body ve výši zvolené odměny.

    d. Počet odměn na člena Věrnostního programu není nijak limitován.

    e. Odměny je možné čerpat do 31.12.2020.

Tyto Podmínky Klubu Rohlíček nabývají účinnosti dne 1.12.2020.