Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Zásady zpracování osobních údajů – členové klubu Rohlíček

Společnost VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 030 24 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550 (dále také „My“) správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek www.rohlik.cz („webové stránky“) a naše zákazníky informuje o zpracování osobních údajů v souvislosti s Vaším členstvím v klubu Rohlíček.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. jaké osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese zakaznici@rohlik.cz nebo privacy@rohlikgroup.com.  

1. Rozsah zpracování osobních údajů, účely zpracování, nastavení komunikace

1.1. Při registraci do klubu Rohlíček jste požádáni o vyplnění následujících údajů:

 1. jméno dítěte,
 2. datum narození dítěte,
 3. informace o tom, jestli je Vaše dítě holka nebo kluk;

případně, pokud děťátko teprve čekáte:

 1. informace o tom, že čekáte děťátko,
 2. informace o tom, zda se má narodit holka nebo kluk,
 3. přibližné datum porodu.

1.2. Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout klubové výhody přizpůsobené konkrétním okolnostem.

1.3. Pokud dítě teprve čekáte a informaci o tom nám sdělíte, vezměte na vědomí, že tato informace může být považována za zvláštní kategorii osobních údajů, které požívají zvýšenou míru ochrany. Informaci o tom, že čekáte děťátko, zpracováváme pouze pokud nám ji dobrovolně sdělíte a ke zpracování nám Vaší registrací udělíte souhlas. Udělení tohoto souhlasu je nezbytné pro Vaše členství v klubu, přičemž bez udělení tohoto souhlasu Vám členství v klubu Rohlíček nevzniká a při jeho odvolání Vám členství v klubu Rohlíček zaniká. Odvoláním souhlasu se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování této informace před jeho odvoláním.

1.4. Pakliže jste členem klubu Rohlíček a zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám elektronickými prostředky (e-mail, SMS) zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly jako člena klubu Rohlíček, zajímat. Z odebírání obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v e-mailech nebo zasláním zprávy na zakaznici@rohlik.cz.

1.5. Naše nabídky, informace o novinkách a slevách či jiná obchodní sdělení Vám můžeme zaslat/poskytnout také: 

 • poštou, přičemž pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení a adresu;
 • telefonicky (živý hovor), přičemž pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení a telefonický kontakt.

Informujte nás, prosím, písemně (poštou na adresu našeho sídla nebo e-mailem na zakaznici@rohlik.cz), pokud od nás nechcete dostávat obchodní sdělení telefonicky nebo poštou.

1.6. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách www.rohlik.cz Váš souhlas (souhlas s marketingem), budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie a údajů o tom, že čekáte miminko, že máte dítě do 12 let a údajů o datu narození a pohlaví dítěte zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 • zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb a zboží a služeb našich partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
 • využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis.

1.7. Udělení/odebrání souhlasu a způsob jakým Vás můžeme kontaktovat a oblasti, které Vás zajímají, si můžete také snadno nastavit prostřednictvím Vašeho profilu v sekci „Nastavení komunikace“.

2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

2.1. Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

3. Doba zpracování osobních údajů

3.1. Osobní údaje získané v souvislosti s členstvím v klubu Rohlíček budeme zpracovávat po dobu Vašeho členství v klubu a dále po dobu nezbytnou k ochraně našich oprávněných zájmů (např. prokázání oprávněnosti poskytnutí/neposkytnutí klubových výhod), nejdéle však po dobu 4 let.

 3.2 Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na zakaznici@rohlik.cz.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na privacy@rohlikgroup.com nebo na adrese zakaznici@rohlik.cz

Komplexní informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků jsou k dispozici zde.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018 a jsou pravidelně aktualizovány. Termín poslední aktualizace: duben 2022.